BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGOẠI CẢNH STUDIO LÊ TUẤN

GÓI 1 :

1 Album ảnh cứng 20x30cm 15 tấm 30 trang

2 Soiree cưới trắng + 1 soiree cưới màu + 1 áo dài phụ kiện đi kèm chụp ảnh

1 Veston chú rễ + 1 ảnh phóng lớn 60x90cm + một lần makeup tại studio + 1 bó hoa tươi + 1 DVD proshow 

1 DVD File hình gốc + 1 CD 60 Tấm hình xử lý + 1 Design Album

GÓI 2 :

1 Album ảnh Cứng 25x35 cm (30 trang ) + 1 Album nhỏ

2 Soiree cưới trắng + 1 Soiree cưới màu + 1 Áo dài + phụ kiện đi kèm

1 Vestton chú rể + 1 áo dài + 1 DVD album cưới lồng nhạc

1 Ảnh phóng lớn  ép gỗ 60x90 (cm) + 1 Bó hoa tươi

1 Lần Makeup tại Studio

1 DVD File hình gốc + 1 CD 60 Tấm hình xử lý + 1 Design Album

GÓI 3 :

1 Album ảnh Cứng 35x35 cm 15 tấm (30 trang ) + Album nhỏ

2 Soiree cưới trắng + 2 Soiree cưới màu + 1Áo dài + phụ kiện đi kèm

2 Vestton chú rể + 1 Ảnh phóng lớn ép gỗ 60x90 cm

1 Lần Makeup tại Studio + Đổi  kiểu tóc + Makeup ngoại cảnh

1 Bó hoa tươi + 01 DVD album cưới prosow 3D lồng nhạc

100 Tấm hình nhà hàng + DVD Video Nhà hàng

Ngày cưới 2 soiree + 2veston + 1 hoa tươi + 1 makeup

1 DVD File hình gốc + 1 CD 60 Tấm hình xử lý + 1 Design Album

GÓI 4 :

1 Album ảnh Cứng 35x35 cm 20 tấm (40 trang ) + Album nhỏ

Chụp ngoại cảnh  2 Soiree cưới trắng + 2 Soiree cưới màu + 1 Áo dài + 1 bộ áo thời trang + phụ kiện đi kèm chụp ảnh

2 Vestton chú rể + 1 bộ áo thời trang

1 Ảnh phóng lớn ép gỗ 70x110 cm + 1 Lần Makeup tại Studio

Đổi  kiểu tóc + Makeup ngoại cảnh + 1 Bó hoa tươi

1 DVD album cưới proshow 3D lồng nhạc

200 Tấm hình nhà hàng + Đưa dâu + Quay DVD Video Nhà hàng + Đưa dâu

Ngày cưới 2 soiree + 2 veston + 1 hoa tươi + 1 makeup

1 DVD File hình gốc + 1 CD 80 Tấm hình xử lý + 1 Design Album